Elvira Pérez Iglesias

Datos / Personal Information


Docencia / Teaching Assignments

  • Primer semestre:
    • Segunda Lengua (Inglés I) - 103409 (1er ciclo Grados de Filología)
    • Inglés Científico (Grado en Fisioterapia)
    • Inglés Técnico (Grado en Odontología)
  • Segundo semestre:
    • Inglés B1 (Grados en Geografía e Historia)