Elvira Pérez

Datos / Personal Information


Docencia / Teaching Assignments

  • Primer semestre:
    • Segunda Lengua I - 103409 (1er ciclo)
    • Inglés Académico (Grado en Fisioterapia)
    • Inglés Técnico (Grado en Odontología)
  • Segundo semestre:
    • Inglés científico (Máster de Químicas)